
 
 
 
 


       

               -  19    20            
       
           
          
          
        
       
           
                                                        -                                                                      
      1224    1225                                                                        -                 1818                   1832               1830 - 1840                          1851    -    -                 1927                                                     
                                                                            -                                                -   1917                      1920 - 1921               1920                                               -                                              
        
               
                 


Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.